Arealberegning

Vi kan arealberegning, og veldig ofte finner vi flere arealer en dere trodde dere hadde. Det er ikke uvanlig at vi finner 5-30 m2 ekstra arealer, det meste vi har funnet er 193 m2 ekstra arealer i ett og samme bygg. Dette gir ekstra inntjening på bunnlinjen. Vi regnes ikke som en utgift, men som en investering i fremtidig inntjening. Vi arealberegner alle leieforhold, alle fellesarealer, kommunikasjons og tekniske arealer etter NS3940 og legger dette inn i en rapport.

Denne rapporten inneholder innledning over måleobjektet, forklaring på hvilke målemetoder som er blitt brukt, prosentsatser over fellesarealer, tabeller over målearealene og plantegninger med inndeling av leietakere og fellesarealer.

I våre rapporter står alle tall listet opp slik at eier eller megler ikke behøver å drive utregninger selv. Et leieforhold står opplistet med navn og størrelse, og fellesområder er fargemerket og påsatt størrelse.

Leieforholdet og fellesarealer er listet opp i tabell, og til slutt summert helt ned til nærmeste tidel. Det er mange eiere og meglere som roser våre rapporter og sier de forenkler hverdagen. Vi kan ta ut et leieforhold av en tegning for visning på FINN om ønskelig.

Vi har storformat printere og skannere, så vi kan motta og printe tegninger opp til A1.
Ta gjerne kontakt med oss på mail@tegning.no eller Tlf 900 67 900 for et uforpliktende tilbud.

Kontakt oss

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form